PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

MAIS Daerah

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

MAIS Daerah

Fungsi-fungsi MAIS Daerah

  • Mengurus dan mempromosikan produk perkhidmatan MAIS seperti Wang Tidak Patuh Syariah, Wang Orang Berhutang, Wasiat, Hibah, Harta Luqatah dan lain-lain di peringkat daerah.
  • Memberi penerangan dan khidmat nasihat kepada pelanggan berkaitan produk-produk MAIS.
  • Memastikan pengurusan permohonan penebusan dan terimaan hasil pusaka milik MAIS di peringkat daerah berjalan lancar.
  • Menguruska pendaftaran Muallaf di peringkat daerah.
  • Kes pengurusan jenazah Muallaf/mahkamah di peringkat daerah.
  • Memastikan pendaftaran, pengemaskinian data, terimaan dan penyediaan laporan yang lengkap berkaitan pengurusan harta Baitulmal dan pendaftaran Muallaf.