PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL
Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Pengamanahan

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Pengamanahan

Halaman 3 dari 5
PERKHIDMATAN PENGAMANAHAN DI MAIS

Perkhidmatan berkaitan pengamanahan yang ditawarkan di MAIS adalah meliputi berikut:

  1. Amanah Sedekah;
  2. Amanah Saraan Hidup; dan
  3. Amanah Pendidikan.

AMANAH SEDEKAH

Amanah Sedekah adalah perkhidmatan yang diwujudkan kepada mana-mana umat Islam untuk melantik MAIS selaku pemegang amanah untuk disampaikan kepada penerima manfaat sedekah.

 AMANAH SARAAN HIDUP

Amanah Saraan Hidup merupakan perkhidmatan yang sesuai untuk kanak-kanak, OKU atau orang yang lanjut usia. Mereka ini mempunyai harta namun waris, kaum kerabat atau penjaga boleh melantik pihak MAIS sebagai pemegang amanah bagi harta mereka dan menyara menggunakan harta mereka selagi mana kanak-kanak itu belum mencapai dewasa atau OKU tersebut mampu mengurus harta atau orang yang lanjut usia itu masih hidup.

 AMANAH PENDIDIKAN

 Perkhidmatan Amanah Pendidikan ini sesuai bagi kanak-kanak yang ketiadaan waris namun memiliki harta yang diwarisi daripada kedua ibu bapanya atau diperolehi dari mana-mana pihak. MAIS boleh dilantik sebagai pemegang amanah bagi tujuan pendidikan kanak-kanak tersebut sehinggalah dia melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi.

AMAUN MINIMUM BAGI PEMBUKAAN AKAUN AMANAH

 Jumlah wang minimum bagi pembukaan akaun amanah adalah RM 10,000.

 FI PERMOHONAN PENGAMANAHAN

Fi permohonan peramanahan adalah RM 300 untuk setiap akaun amanah yang dibuka.

FI PELAKSANAAN PENGAMANAHAN

Fi pelaksanaan adalah 1% daripada agihan manfaat bulanan atau tahunan.