PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL
Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Pengamanahan

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Pengamanahan

Halaman 4 dari 5
CARTA ALIR PERKHIDMATAN PENGAMANAHAN MAIS

1. Amanah Sedekah

2. Amanah Saraan Hidup

3. Amanah Pendidikan