PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Pengiraan Orang Hidup Bagi Hari Yang Berbeza

Pengiraan Fidyah Bagi Bilangan Hari Berbeza

Bagi puasa yang ditinggalkan pada tahun 2022, tiada fidyah dikenakan melainkan WAJIB QADHA (GANTI) puasa tersebut mengikut bilangan hari yang ditinggalkan sebelum memasuki Ramadhan yang akan datang.

Ringkasan Fidyah


Tahun Hari Jumlah A (RM) Jumlah B (RM)
Jumlah A
Jumlah kesulurahan bagi Fidyah Secara Berganda
RM
Jumlah B
Jumlah keseluruhan bagi Fidyah Secara Tidak Berganda
RM