PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

PUSAT PEMULIHAN BAITUL ISLAH MAIS & AADK

PUSAT PEMULIHAN BAITUL ISLAH MAIS & AADK

1. Sejarah Penubuhan (Ringkas)
Pusat Pemulihan Baitul Islah dibina di atas tanah milik Majlis Agama Islam Selangor di Lot PT 20304, Jalan Air Terjun Serendah, 48200 Serendah, Selangor. Ia dibangunkan untuk tujuan Pemulihan, rawatan dan perlindungan bagi penagih dadah yang dijangkiti HIV khusus di Negeri Selangor. Ia telah diluluskan melalui Mesyuarat MAIS Bil.3/2005. Penubuhan pusat ini mendapat kerjasama dari pihak Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) yang mempunyai kepakaran dalam bidang Pemulihan dadah.
Memorandum persefahaman antara MAIS dan AADK telah dimeterai pada 18 Disember 2017 bagi mencapai tujuan bersama. Pusat ini mula beroperasi pada 2 Januari 2018. Pusat ini mampu menempatkan seramai 29 orang klien dalam satu satu masa. Kos operasi pusat ini menggunakan dana zakat asnaf Riqab dari Lembaga Zakat Selangor.

2. Fungsi
Mengurus dan menyelia hal ehwal pentadbiran Puat Pemulihan Baitul Islah bagi tujuan pemulihan pesakin HIV/AIDS.

3. Objektif
Meyediakan sebuah fasiliti kediaman kepada individu pembawa HIV atau dijangkiti HIV untuk mengikuti program rawatan dan Pemulihan penagih dadah dan HIV.Mempertingkatkan keyakinan diri dan kesediaan untuk kembali berfungsi dalam masyarakat.

4. Syarat Kemasukan.
i. Klien adalah warganegara Malaysia.
ii. Klien berumur 18 tahun dan keatas, jika berumur kurang daripada 18 tahun hendaklah dengan kebenaran ibu bapa atau penjaga.
iii. Klien adalah seorang individu lelaki beragama Islam.
iv. Klien bermastautin di Negeri Selangor atau menerima rujukan dari mana-mana agensi atau individu di Negeri Selangor.
v. Klien adalah seorang penagih dadah yang dijangkiti HIV dan mempunyai dokumen pengesahan perubatan oleh doktor.
vi. Klien hadir secara sukarela / rujukan, serta bersedia untuk bertaubat serta menjaga agamanya.
vii. Klien tidak lagi terlibat dengan aktiviti pengedaran, penagihan dadah, jenayah dan bukan individu yand dikehendaki pihak berkuasa.
viii. Tempoh minima 1 tahun hingga akhir hayat.

5. Program Yang Disediakan
1. Rawatan Klinikal
2. Istitabah
3. Kelas Bimbingan Guru Ar-Riqab
4. Kelas Bimbingan AADK

6. Alamat
Lot PT20304, Jalan Air Terjun,
48200 Serendah,
Selangor Darul Ehsan