PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

PUSAT PERLINDUNGAN WANITA BAITUL EHSAN MAIS

PUSAT PERLINDUNGAN WANITA BAITUL EHSAN MAIS

1. Sejarah Penubuhan (Ringkas)
• Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ehsan ditubuh dan di wartakan di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) pada 13 September 2001.
Seksyen 53 dan 54 (2),Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) No.9 tahun 1995 :
“Majlis boleh melalui pemberitahuan dalam warta menetapkan mana- mana tempat menjadi pusat pemulihan diluluskan atau rumah diluluskan bagi maksud Enakmen ini”.
•  Pada 28 September 2001 juga, satu kaedah telah digubal dan diluluskan dalam Mesyuarat MAIS iaitu Perintah-Perintah Tetap Baitul Ehsan 2001 yang membolehkan Baitul Ehsan mentadbir, memulih dan memberikan perlindungan kepada golongan wanita yang memerlukan bimbingan di Negeri Selangor.
•  Pusat ini didirikan di dalam kawasan seluas 6 ekar di daerah Sabak Bernam yang dahulunya dikenali sebagai Pusat Dakwah Selangor. Melalui penubuhan pusat ini, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah mengorak langkah dengan lebih jitu dan memainkan peranan utama di dalam mentadbir hal ehwal wanita di samping jabatan-jabatan lain seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat di seluruh negeri.
•  Pada tahun 2005, pengurusan pentadbiran Baitul Ehsan telah dipindahkan daripada Jabatan Agama Islam Selangor ke Bahagian Pemulihan Ar-Riqab, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) sehingga sekarang.

2. Fungsi
“Menguruskan Perkhidmatan Perlindungan, Pemulihan, dan Kaunseling kepada Kumpulan Wanita dan Gadis yang terlibat dengan Gejala Sosial dan Akidah”

3. Objektif
• Melaksanakan kehendak maksud Seksyen 53 & 54 (2) Enakmen Jenayah Syariah Selangor No. 9 Tahun 1995
• Memberi perlindungan dan pemulihan kepada Wanita dan gadis yang terdedah kepada bahaya moral
• Memberi Latihan dan bimbingan dalam segenap aspek iaitu rohani dan jasmani melalui Pendidikan agama dan sosial
• 4Menyediakan kemahiran bersepadu dan kemudahan Latihan vokasional

4. Syarat Kemasukan.
• Beragama Islam;
• Warganegara Malaysia;
• Pemohon atau ibu atau bapa atau Penjaganya dilahirkan di Negeri Selangor; atau
• Masalah sosial atau masalah aqidah yang dihadapi oleh pemohon berlaku di dalam Negeri Selangor;
• Pemohon telah mencapai umur 13 tahun atau pemohon telah tamat pendidikan sekolah rendah selaras dengan Garis Panduan Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Sekolah Rendah 2003;
• Membuat laporan polis yang memaklumkan hasratnya untuk menjalani pemulihan di rumah Pemulihan Majlis secara sukarela;
• Pemohon hendaklah membuat Akuan Sumpah di hadapan Pesuruhjaya Sumpah;
• Mengemukakan laporan perubatan terkini daripada mana-mana Pegawai Perubatan kerajaan atau Swasta;
• Tiada mental/ rekod kesihatan mental (Psikiatri); dan
• Tempoh pemulihan 6 Bulan

5. Program Yang Disediakan
• Kelas Fardu Ain (Adab, Akidah, fiqh wanita, ibadah, tahsin solat dan tajwid)
• Kelas kemahiran (Jahitan/ Kraf tangan/ Masakan)
• Kelas Pengajian Al-Quran/ Kuliah Maghrib
• Usrah
• Kawad kaki/ Smart Agro
• Sesi kaunseling (individu/Kelompok)
• Tuisyen PT3/SPM
• Ceramah Agensi
• Kursus/ Kem/ Seminar jati diri

6. Alamat
Pusat Perlindungan Wanita
Baitul Ehsan
Majlis Agama Islam Selangor
Jalan Raja Chulan
45200 Sabak Bernam
Tel : 03-32161286