Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Slip Pengiraan Fidayah Pesakit Bagi Hari Berbeza

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Tingkat 9 & 10, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, 40000 Shah Alam, Selangor
Tel: 03 5514 3400 | Fax: 03 5512 4042 | Emel: pro@mais.gov.my

Pengiraan Fidayah Pesakit Bagi Hari Berbeza


Kadar:
Tahun Hari Jumlah (RM)
Jumlah Fidyah yang Dikenakan RM


Firman Allah SWT yang bermaksud:
“……. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan (bayaran fidyah) lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya; dan (walaupun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah), kalau kamu mengetahui.” (Surah al-Baqarah: 184)