PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

BENGKEL PENAMBAHBAIKAN PENGGUNAAN SISTEM i-Muallaf


SHAH ALAM 23 Julai – Hari ini, 23 Julai diadakan Bengkel Penambahbaikan Penggunaan Sistem i-Muallaf.

Sistem i-muallaf adalah satu sistem merupakan sistem penyimpanan rekod-rekod pendaftaran pengislaman di Negeri Selangor.

Bengkel yang diadakan oleh Bahagian Pendaftaran Muallaf Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) bersama wakil daripada Bahagian Teknologi Maklumat Lembaga Zakat Selangor (LZS)

Melalui gerakkerja bersama ini, akan dapat menambah baik sistem i-Muallaf ini, menyelaraskan sistem intergrasi antara MAIS dengan LZS dan memastikan sistem penyimpanan data muallaf yang memeluk Islam di MAIS dapat diuruskan secara lebih efektif.

Berita MAIS

Comments are disabled.