PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL
Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Harta Pusaka

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Harta Pusaka

Halaman 6 dari 7
FAEDAH MEMPELAJARI ILMU FARAID

 • Menyelesaikan tanggungjawab fardu kifayah dalam masyarakat supaya ilmu ini tidak dilupakan dan tidak pupus ditelan zaman;
 • Menghindarkan kita daripada memakan harta secara batil sama ada dengan merampas atau memiliki harta kepunyaan orang lain terutamanya saudara sendiri;
 • Menghindarkan salah faham dan pertelingkahan dalam kalangan waris yang boleh membawa kepada putusnya tali silaturrahim dan porak peranda dalam institusi keluarga; dan
 • Menyedarkan waris-waris untuk segera menyelesaikan pembahagian harta pusaka, sekaligus mengelakkan penangguhan pembahagian sehingga bertahun-tahun.

INSTITUSI PENGURUSAN HARTA PUSAKA DI MALAYSIA

PERKHIDMATAN HARTA PUSAKA DI MAIS

MAIS menyediakan perkhidmatan Pengurusan Harta Pusaka Orang Islam seperti berikut:

 • Permohonan Tebus Pusaka Bahagian Baitulmal
 • Permohonan Mengurus Pembahagian Harta Pusaka Si Mati
 • Runding Cara Pengurusan Harta Pusaka
 • Ceramah, Kursus dan Seminar Pengurusan Harta
 • Tuntutan Harta Pusaka Bahagian Baitulmal kepada Agensi Berkaitan
 • Terimaan Pelbagai Harta Pusaka Alih dan Tak Alih
 • Penjualan Harta Pusaka Bahagian Baitulmal