PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Anggota-Anggota Majlis Agama Islam Selangor

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Anggota-Anggota Majlis Agama Islam Selangor

Pengerusi AVISENA Specialist Hospital

Orang Besar Daerah Petaling

Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor

Pegawai Kewangan Negeri Selangor

Sahibus Samahah Dato’ Seri Utama Diraja Mufti Negeri Selangor

Ketua Polis Selangor

Sahibus Saadah Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor

Pemilik Firma Guaman
Tetuan Salehuddin Saidin & Associates

Professor Fakulti Pendidikan Dan Sains Sosial
Universiti Selangor (UNISEL)

Ketua Pegawai Eksekutif Worldwide Holdings Berhad

Mantan Profesor Madya Undang-Undang UiTM

Professor Madya Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam
Universiti Malaya (UM)

Professor Madya Fakulti Syariah Dan Undang-Undang Universiti Sains Malaysia (USIM)

Rektor/ Ketua Eksekutif  Universiti Islam Antarabangsa Selangor (UIS)

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam,
Hal Ehwal Pengguna Dan Industri Halal Kerajaan Negeri Selangor

Orang Besar Istana

Bendahari Kehormat Pertubuhan Rumah Amal
Cahaya Tengku Ampuan Rahimah
(RACTAR)

Ahli Dewan Diraja Selangor

Pengerusi Lembaga Permodalan Wakaf Nasional Berhad

Mantan Timbalan Ketua Polis Negara