PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Maklumat Korporat

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Maklumat Korporat

VISI
“Mendaulatkan Syiar Islam”

MISI
“Memperkasakan Ummah Selaras Dengan Hukum Syarak”

TERAS
Pengukuhan Akidah Syariah dan Akhlak
Pembangunan Sistem Sosial Islam yang dinamik
Pemantapan Sumber Ekonomi Islam
Pemerkasaan Urus Tadbir dan Sistem Penyampaian
Pemerkasaan Dasar dan Perundangan Islam

MOTTO MAIS
“MENGHARAP KEREDHAAN ALLAH”

ETIKA KERJA MAIS
“AMANAH, PRIHATIN DAN MESRA”

BUDAYA KERJA
“ILMU YANG TINGGI, KOMUNIKASI YANG BERKESAN”

NILAI MURNI
“MUHASABAH, AMANAH, ISTIQAMAH, SYURA”