PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL
Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Maklumat Korporat

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Maklumat Korporat

VISI
“Menjadi Sebuah Organisasi (Perbadanan) Islam Yang Teguh, Berwibawa, Dihormati dan Dicontohi Pada Tahun 2025”

MISI
“Membangunkan Sosial dan Ekonomi Ummah Di Negeri Selangor Dalam Memartabatkan Syiar Islam”

OBJEKTIF

  • Memastikan DYMM Sultan Selangor dinasihati secara propessional mengenai hal ehwal pentadbiran Islam;
  • MAIS berorientasikan strategi dan berprestasi tinggi (HPO);
  • Syiar Islam berimpak tinggi;
  • Sistem penyampaian yang cekap dan diiktiraf;
  • Mengukuhkan kewangan dan harta secara lestari (Pro-growth); dan
  • Melahirkan modal insan yang progresif, kompeten dan berwibawa.

STRATEGI MAIS

  1. Pembentukan masyarakat berilmu, beriman, beramal dan berakhlak;
  2. Pemerkasaan ekonomi dan pengurusan harta yang efisyen dan efektif;
  3. Pengurusan Dakwah yang komprehensif dan berkesan; dan
  4. Pengukuhan jaringan kerjasama institusi Islam

MOTTO MAIS
“MENGHARAP KEREDHAAN ALLAH”

ETIKA KERJA MAIS
“AMANAH, PRIHATIN DAN MESRA”

BUDAYA KERJA
“ILMU YANG TINGGI, KOMUNIKASI YANG BERKESAN”

NILAI MURNI
“MUHASABAH, AMANAH, ISTIQAMAH, SYURA”