PAUTAN
PANTAS

AGENSI KERAJAAN & NEGERI

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

POPULAR

PAUTAN POPULAR

MEDIA SOSIAL

MAIS MEDIA SOSIAL

Waktu Solat
Kajian Kepuasan Pelanggan MAIS

Bahagian Pendaftaran Muallaf

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

_

Bahagian Pendaftaran Muallaf dan Pembangunan PIBK

Fungsi-Fungsi Bahagian Pendaftaran Mualaf

  • Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Hal Ehwal Muallaf Negeri Selangor;
  • Mengurus pendaftaran pengislaman Muallaf di peringkat daerah, NGOi, IPTA dan masjid;
  •  Mengurus Pelantikan dan elaun Pendaftar Muallaf Ibu Pejabat dan Daerah;
  •  Mengurus kes pengurusan jenazah Muallaf;
  •  Bertindak sebagai wakil bicara kes di mahkamah;
  •  Program penerangan dan taklimat berkaitan prosedur pengislaman di masjid dan surau;
  •  Permohonan penyambungan pas lawatan ikhtisas Muallaf warga asing; dan
  • Menerima dan melaksanakan arahan dari masa ke semasa.